Văn hóa cải tiến liên tục Kaizen là gì

Cải tiến là một quy trình nghiêm ngặt bao gồm việc tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ và quy trình công nghiệp trong các nhà máy. Các nỗ lực có thể được dàn trải cho các can thiệp cụ thể ở các khoảng thời gian cụ thể hoặc được nhóm lại với nhau để thực hiện toàn cầu. Kaizen là một trong những hệ thống cải tiến liên tục được triển khai rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp 4.0. Hãy cùng tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống này và hiệu quả của nó!

Định nghĩa về Kaizen

Kaizen là một từ tiếng Nhật. Có thể coi đây là hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến liên tục lần đầu tiên được sáng tạo và thử nghiệm tại Toyota Nhật Bản. Điểm đặc biệt của cải tiến quy trình này là nó dựa trên sự tham gia của tất cả các mắt xích trong chuỗi sản xuất trong quá trình cải tiến liên tục hơn là đầu tư tài chính.

Do đó, Kaizen liên quan đến nhân viên, người quản lý và những người không phải là người quản lý bằng cách yêu cầu họ động não để đề xuất ý tưởng và cải thiện chất lượng, năng suất và sản xuất tinh gọn. Những thay đổi nhỏ được thực hiện hàng ngày một cách liên tục cho phép công ty công nghiệp tối ưu hóa quản lý, năng suất, sản phẩm và lợi nhuận của nó.

Các công cụ của hệ thống Kaizen

Phương pháp 5S:

Được phát triển bởi người Nhật, đặc biệt là trong hệ thống sản xuất của Toyota, phương pháp 5S bao gồm việc liên tục thực hiện các cải tiến nhỏ ảnh hưởng đến các quy trình tổ chức khác nhau.

  • SEIRI (dọn dẹp): Nó liên quan đến cách bố trí nơi làm việc bằng cách sắp xếp không gian sao cho loại bỏ các công cụ và vật liệu mà người lao động không sử dụng để thực hiện các công việc hàng ngày của mình.
  • SEITON (sắp xếp theo thứ tự): Tùy chỉnh không gian lưu trữ để cung cấp cho mỗi đối tượng một không gian phù hợp với hình dạng và chức năng của nó.
  • SEISO (sạch sẽ): Cải thiện chất lượng môi trường làm việc bằng cách quan tâm đến sự sạch sẽ của nó. Sau khi các công cụ làm việc đã được cất giữ đúng cách, trạm phải được sở hữu để đảm bảo sự thoải mái của người vận hành.
  • SEIKETSU (chăm sóc): Chăm sóc máy trạm một cách nghiêm ngặt nhất có thể trong các bước trước đó để bất kỳ người vận hành nào cũng có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.
  • SHITSUKE (làm theo thủ tục): Việc tuân thủ các quy trình trước đó là điều cần thiết để đạt được sự cải tiến liên tục và liên tục. Nói chung, một người được chỉ định để đảm bảo rằng các thủ tục được tuân theo như một phần của quản lý chuỗi.

Phương pháp SMED:

SMED là viết tắt của Single Minute Exchange of Dies. Phương pháp này cố gắng giảm thời gian cần thiết để chuyển đổi nhằm tối ưu hóa kích thước lô tối thiểu.

Phương pháp TQM (quản lý chất lượng toàn diện)

Phương pháp quản lý chất lượng này nhằm mục đích thu hút toàn bộ công ty sử dụng các phương pháp tinh gọn, giảm lãng phí và cải thiện sản lượng. Phương pháp TQM giúp huy động tất cả nhân viên và nguồn nhân lực bằng cách lôi kéo họ vào quá trình cải tiến liên tục.

quản lý tinh gọn

gầy là gì? Đó là một phương pháp quản lý sản xuất xoay quanh quản lý tinh gọn. Quản lý tinh gọn cũng liên quan đến tất cả các bộ phận và dịch vụ của công ty nhằm đảm bảo loại bỏ mọi lãng phí và kém hiệu quả.

Ưu điểm của hệ thống Kaizen

Hệ thống Kaizen đề cập đến các khía cạnh khác nhau của quản lý kinh doanh. Do đó, nó cho phép các nhà sản xuất áp dụng mô hình cải tiến liên tục với chi phí thấp và hiệu quả cao. Từ tối ưu hóa liên tục máy trạm đến quản lý hành chính và quản lý chất thải. Hệ thống Kaizen giúp cải thiện điều kiện làm việc, do đó thúc đẩy năng suất và cuối cùng là cải thiện chất lượng và sự hoàn hảo.

Giải pháp cải tiến liên tục nào?

Picomto là một giải pháp hướng dẫn công việc kỹ thuật số cung cấp cho người vận hành một công cụ giao tiếp để báo cáo thông tin hiện trường và cung cấp các quy trình cải tiến liên tục. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hải Phạm
phamhaig281@gmail.com