Tổng ngành công nghiệp in 3D là 3,7 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023 với mức tăng trưởng tuần tự 10%

Tổng ngành công nghiệp in 3D là 3,7 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023 với mức tăng trưởng tuần tự 10%
Tổng ngành công nghiệp in 3D là 3,7 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023 với mức tăng trưởng tuần tự 10%

Ngày 20 tháng 6 năm 2023 – Quý đầu tiên của năm 2023 trên thị trường sản xuất bồi đắp toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng liên tiếp hai con số so với quý 4 năm 2022, bất chấp những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng, theo SmarTech Analysis. Tốc độ tăng trưởng của tất cả phần cứng, vật liệu, phần mềm và dịch vụ sản xuất đắp dần được ước tính là 10,0% (lên 3,7 tỷ USD) trong quý 1 năm 2023 so với 3,4 tỷ USD trong quý trước.

Mặc dù các khoản đầu tư vào phần cứng và mức tiêu thụ vật liệu in gần như không thay đổi trên cơ sở tuần tự, nhưng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ sản xuất bồi đắp trong thời kỳ hậu đại dịch đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bắt đầu từ năm 2023. Kết quả hàng năm rất đáng khích lệ trên tất cả cũng như các lĩnh vực khác, với thị trường in 3D kim loại tăng hơn 20% và thị trường in 3D polyme tăng 17% so với năm trước.

SmarTech đã theo dõi dữ liệu thị trường sản xuất bồi đắp và in 3D hàng quý trong hơn tám năm. Dữ liệu thị trường của SmarTech đại diện cho kế toán ngành hàng quý lâu nhất và sâu sắc nhất hiện có trên toàn thế giới.

Scott Dunham, Nghiên cứu EVP của SmarTech, nhận xét: “Trong khi một số công ty trong ngành vẽ ra một bức tranh tiêu cực hơn về các điều kiện của thị trường vào đầu năm, thì thị trường AM tiếp tục tăng trưởng vượt trội vì đề xuất giá trị trong phụ gia không thực sự thay đổi mặc dù các làn sóng kinh tế trong hai năm qua. Tuy nhiên, những tên tuổi lớn nhất đang tìm kiếm quy mô đó rất khó đạt được. Chúng tôi tin rằng điều này là do rào cản áp dụng ban đầu đối với AM thấp, trong khi việc áp dụng đáng kể, thay đổi trò chơi lại khó đạt được đối với khách hàng . Đây có thể sẽ là hiện trạng trong một thời gian và nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhóm tư vấn đối mặt với khách hàng, cấu hình máy linh hoạt cũng như cơ cấu tổ chức và điều hành ổn định có thể đóng vai trò thành công với tư cách là một công ty AM.”

Về báo cáo

Các sản phẩm dữ liệu thị trường “Kim loại lõi” và “Polyme lõi” của SmarTech bao gồm gần một thập kỷ dữ liệu hàng quý trong lịch sử và cung cấp các dự báo trong 10 năm tới. Các báo cáo hàng quý về thị trường AM kim loại và polyme có sẵn dưới dạng mua một lần hoặc đăng ký qua trang web của SmarTech và có thể tùy chỉnh khi cần.

Từ báo cáo

  • Việc sử dụng AM trong thị trường năng lượng và công nghiệp nói chung đã thúc đẩy một số điểm nổi bật của ứng dụng công cộng. Từ việc sử dụng trong các nhà máy điện, lọc, sản xuất các công cụ cắt dành riêng cho khách hàng, lĩnh vực ‘Công nghiệp tổng hợp’ trong cơ sở dữ liệu theo dõi thị trường phụ gia kim loại của SmarTech dự kiến ​​sẽ tiêu thụ nhiều bột kim loại thứ hai từ việc sử dụng AM vào cuối giai đoạn dự báo , chỉ xếp sau lĩnh vực Hàng không vũ trụ.
  • Một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường PBF trong vài năm qua là sự tăng trưởng ở rìa ngành do những người mới tham gia thúc đẩy, nhưng gần như không phải là sự tăng trưởng liên tục mạnh mẽ từ các đối thủ cạnh tranh cốt lõi. SmartTech tin rằng xu hướng này chủ yếu liên quan đến việc thu hút khách hàng và giữ chân các nhân viên có chuyên môn.

Đọc thêmXem Thêm: Hệ thống MES

Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn


Translate »