Pilz khuyến nghị xem xét các tiêu chuẩn an toàn mới

Pilz khuyến nghị xem xét các tiêu chuẩn an toàn mới
Pilz khuyến nghị xem xét các tiêu chuẩn an toàn mới

Pilz, công ty tự động hóa để xác nhận tính an toàn của nhà máy và máy móc thúc giục ngành xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn mới. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã công bố phiên bản mới của ISO 13849-1 vào tháng 4 năm 2023. Tiêu chuẩn này là một trong những tiêu chuẩn an toàn chính để thiết kế các hệ thống kiểm soát liên quan đến an toàn cho máy móc. Phiên bản sửa đổi chỉ định một loạt các hướng dẫn, chẳng hạn như để xác định mức hiệu suất và do đó cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho việc triển khai. Nó cũng tính đến tầm quan trọng lớn hơn của phần mềm và xác nhận. Với tư cách là người đi đầu trong ngành và đi đầu trong việc giáo dục thị trường, Pilz khuyến nghị rằng các kỹ sư thiết kế và người vận hành trong ngành cơ khí nên làm quen với các tính năng mới sắp tới trong thời gian sớm nhất.

ISO 13849-1 “An toàn máy móc—Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển, Phần 1: Nguyên tắc chung cho thiết kế,” là tiêu chuẩn an toàn chức năng quan trọng nhất trong kỹ thuật. So với phiên bản trước, hiện có các thông số kỹ thuật chính xác hơn cho các tham số rủi ro được sử dụng để xác định mức hiệu suất cần thiết (PLr), có thể được sử dụng để chia mức giảm thiểu rủi ro thành các giai đoạn.

Tiêu chuẩn hiện sử dụng năm yếu tố để giải thích các tùy chọn tồn tại để tránh các mối nguy hiểm và cách xác định xác suất xảy ra các mối nguy hiểm đó. Ví dụ: các yếu tố này bao gồm tốc độ xảy ra mối nguy hiểm (ví dụ: nhanh hay chậm) hoặc khả năng tránh được mối nguy hiểm (ví dụ: bằng cách trốn thoát). Các nhà sản xuất và vận hành máy phải xem xét các sửa đổi khi phân loại rủi ro đối với các khái niệm an toàn của họ.

Các nhà sản xuất máy cũng sẽ có tính linh hoạt cao hơn. Mỗi chức năng an toàn có thể được thực hiện bằng cách kết hợp nhiều hệ thống con. Chúng có sẵn dưới dạng hệ thống con được nhà sản xuất xác nhận trước hoặc được thiết kế dưới dạng hệ thống con mới bởi nhà chế tạo máy hoặc nhà tích hợp.

Một khía cạnh quan trọng liên quan đến các yêu cầu liên quan đến phần mềm và quản lý an toàn chức năng, đặc biệt liên quan đến phần mềm ứng dụng liên quan đến an toàn (SRASW). Tiêu chuẩn chứa các thông số kỹ thuật chính xác về cách thiết kế phần mềm và quy trình xác nhận sẽ được xây dựng, tùy thuộc vào mức hiệu suất.

Công ty tự động hóa Pilz đã hợp tác chuẩn bị cho tiêu chuẩn dự thảo. Chuyên gia tự động hóa an toàn cung cấp một loạt dịch vụ phù hợp cho từng giai đoạn trong vòng đời của máy và chia sẻ kiến ​​thức của mình như một phần của chương trình đào tạo toàn diện, được chứng nhận về an toàn chức năng.

Giới thiệu về Pilz

75 năm Pilz: Giá trị. Tạo nên. Tương lai
Trong 75 năm, Pilz là nhà cung cấp các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ cho công nghệ tự động hóa. Ngày nay, Tập đoàn Pilz sử dụng khoảng 2.500 nhân viên tại 42 công ty con và chi nhánh trên toàn cầu. Là công ty tiên phong về tự động hóa an toàn, Pilz tạo ra sự an toàn trên toàn thế giới cho con người, máy móc và môi trường bằng các giải pháp tự động hóa hoàn chỉnh. Danh mục đầu tư của công ty dẫn đầu về công nghệ bao gồm công nghệ cảm biến, điều khiển và truyền động, cũng như các hệ thống truyền thông công nghiệp, chẩn đoán và trực quan hóa. Một loạt các dịch vụ quốc tế với tư vấn, kỹ thuật và đào tạo hoàn thành ưu đãi. Các giải pháp an toàn và bảo mật được sử dụng trong nhiều ngành ngoài kỹ thuật cơ khí, chẳng hạn như intralogistics, công nghệ đường sắt hoặc lĩnh vực robot chẳng hạn. Pilz US có trụ sở tại Canton, Michigan.Xem Thêm: Hệ thống MES

Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn


Translate »