Ngành thiết kế hệ thống điện tử đạt doanh thu 4 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023, Báo cáo của Liên minh ESD

Ngành thiết kế hệ thống điện tử đạt doanh thu 4 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023, Báo cáo của Liên minh ESD
Ngành thiết kế hệ thống điện tử đạt doanh thu 4 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023, Báo cáo của Liên minh ESD

Ngày 10 tháng 7 năm 2023 – Doanh thu của ngành Thiết kế Hệ thống Điện tử (ESD) tăng 12% từ 3.527,7 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2022 lên 3.951,1 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2023, Liên minh ESD, Cộng đồng Công nghệ SEMI, đã công bố hôm nay trong thông báo mới nhất của mình Dữ liệu thị trường thiết kế điện tử (EDMD) báo cáo. Đường trung bình động bốn quý, so sánh bốn quý gần đây nhất với bốn quý trước đó, đã tăng 12,7%.

Walden C. Rhines, nhà tài trợ điều hành của báo cáo Dữ liệu thị trường thiết kế điện tử SEMI cho biết: “Ngành công nghiệp tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) tiếp tục đạt mức tăng hai con số trong quý 1 năm 2023, với sự gia tăng ở tất cả các danh mục sản phẩm và khu vực địa lý. “Các danh mục sản phẩm Kỹ thuật hỗ trợ máy tính, Thiết kế và xác minh vật lý vi mạch, Bảng mạch in và Mô-đun nhiều chip và Dịch vụ đều báo cáo mức tăng hai con số.”

Các công ty được theo dõi trong EDMD báo cáo đã tuyển dụng 57.696 người trên toàn cầu vào quý 1 năm 2023, tăng 12,9% so với số lượng nhân viên quý 1 năm 2022 là 51.093 người và tăng 4,5% so với quý 4 năm 2022.

hàng quý EDMD báo cáo chứa thông tin doanh thu chi tiết với danh mục và phân tích địa lý sau đây.

Doanh thu theo danh mục sản phẩm và ứng dụng: Thay đổi hàng năm

 • Doanh thu Kỹ thuật hỗ trợ máy tính (CAE) tăng 15,1% lên 1.434,1 triệu USD. Trung bình động CAE bốn quý tăng 18,6%.
 • Doanh thu Xác minh và Thiết kế Vật lý IC tăng 24,6% lên 675,8 triệu USD. Đường trung bình động bốn quý của danh mục này tăng 14,6%.
 • Doanh thu của Bảng mạch in và Mô-đun nhiều chip (PCB và MCM) tăng 25,6% lên 368,4 triệu USD. Trung bình động bốn quý của PCB và MCM tăng 15,7%.
 • Doanh thu Sở hữu trí tuệ bán dẫn (SIP) tăng 0,4% lên 1.330,6 triệu USD. Đường trung bình động SIP bốn quý tăng 5,7%.
 • Doanh thu dịch vụ tăng 17,2% lên 142,2 triệu USD. Đường trung bình dịch vụ bốn quý tăng 16,8%.

Doanh thu theo khu vực: Thay đổi hàng năm

 • Châu Mỹ, khu vực báo cáo lớn nhất tính theo doanh thu, đã mua 1.698,2 triệu đô la Mỹ các sản phẩm và dịch vụ thiết kế hệ thống điện tử trong quý 1 năm 2023, tăng 12,7%. Đường trung bình động bốn quý của châu Mỹ tăng 12,5%.
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) đã mua 530,1 triệu đô la Mỹ các sản phẩm và dịch vụ thiết kế hệ thống điện tử trong quý 1 năm 2023, tăng 21,6%. Đường trung bình động bốn quý của EMEA tăng 9,6%.
 • Việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ thiết kế hệ thống điện tử của Nhật Bản tăng 4,3% lên 272,7 triệu USD. Đường trung bình động bốn quý của Nhật Bản tăng 2,3%.
 • Châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã mua 1.449,9 triệu USD sản phẩm và dịch vụ thiết kế hệ thống điện tử trong quý 1 năm 2023, tăng 9,6%. Đường trung bình động bốn quý của APAC tăng 16%.

Giới thiệu về Báo cáo EDMD

Liên minh ESD Dữ liệu thị trường thiết kế điện tử (trước đây là Dịch vụ thống kê thị trường) báo cáo trình bày dữ liệu doanh thu của ngành công nghiệp dịch vụ và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), SIP và dịch vụ hàng quý. Cả công ty đại chúng và tư nhân đều đóng góp dữ liệu cho báo cáo có sẵn từ SEMI. Mỗi báo cáo hàng quý được xuất bản khoảng ba tháng sau khi kết thúc quý. EDMD dữ liệu báo cáo được phân đoạn như sau:

 • Doanh thu theo danh mục sản phẩm (CAE, Thiết kế và xác minh vật lý vi mạch, IP bán dẫn, Bố cục PCB/MCM và Dịch vụ) bao gồm nhiều danh mục phụ chi tiết
 • Doanh thu theo khu vực địa lý (Châu Mỹ, EMEA, Nhật Bản và APAC)
 • Tổng số việc làm tại các công ty tham gia

Để biết thông tin về các báo cáo nghiên cứu thị trường SEMI, hãy truy cập Danh mục cơ sở dữ liệu và báo cáo nghiên cứu thị trường SEMI.

Giới thiệu về Liên minh thiết kế hệ thống điện tử

Liên minh Thiết kế Hệ thống Điện tử (ESD), Cộng đồng Công nghệ SEMI, là tiếng nói trung tâm để giao tiếp và thúc đẩy giá trị của hệ sinh thái thiết kế chất bán dẫn như một thành phần quan trọng của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Là một hiệp hội quốc tế gồm các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong hệ sinh thái thiết kế bán dẫn, đây là diễn đàn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tiếp thị, kinh tế và pháp lý ảnh hưởng đến toàn ngành. Để biết thêm thông tin về Liên minh ESD, hãy truy cập

Giới thiệu về BÁN

SEMI kết nối hơn 2.500 công ty thành viên và 1,3 triệu chuyên gia trên toàn thế giới để thúc đẩy công nghệ và kinh doanh thiết kế và sản xuất điện tử. Các thành viên SEMI chịu trách nhiệm về những đổi mới về vật liệu, thiết kế, thiết bị, phần mềm, thiết bị và dịch vụ cho phép các sản phẩm điện tử thông minh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn và giá cả phải chăng hơn. Electronic System Design Alliance (ESD Alliance), FlexTech, Fab Owners Alliance (FOA), MEMS & Sensors Industry Group (MSIG) và SOI Consortium là các Cộng đồng Công nghệ Chiến lược SEMI.Xem Thêm: Hệ thống MES

Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn


Translate »