Lợi ích của Nhật ký điện tử so với giấy

Nhật ký điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây do có nhiều ưu điểm so với nhật ký giấy truyền thống.

Mặc dù nhật ký giấy đã được sử dụng trong nhiều năm nhưng chúng có thể cồng kềnh, tốn thời gian và dễ bị sai sót. Nhật ký điện tử, mặt khác, mang lại nhiều lợi ích khiến chúng một sự lựa chọn tốt hơn cho nhiều ứng dụng.

Các tính năng quản lý và thu thập dữ liệu của Picomto cho phép nó cung cấp chức năng Nhật ký điện tử toàn diện.

Một trong những lợi ích đáng kể nhất của nhật ký điện tử Picomto là dễ sử dụng của họ.

Với nhật ký điện tử Picomto, dữ liệu có thể dễ dàng nhập, sắp xếp và lưu trữ theo cách tuân thủ theo tiêu chuẩn GMP. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công, có thể tốn thời gian và dễ bị lỗi.

Ngoài ra, nhật ký điện tử có thể tự động tính toán và phân tích dữ liệu, giúp dễ dàng theo dõi xu hướng và xác định các mẫu.

Nhật ký điện tử Picomto lưu trữ dữ liệu điện tử trong một lộ trình kiểm toán tuân thủ GMP an toàngiúp bạn dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu nếu cần thiết.

Một lợi ích khác của Picomto E-logbook là khả năng tích hợp của chúng với các hệ thống khác.

Nhật ký điện tử Picomto có thể được kết nối với các hệ thống khác, chẳng hạn như thiết bị phòng thí nghiệm hoặc LIMS, MES v.v., cho phép truyền và phân tích dữ liệu liền mạch. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm lỗi bằng cách loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công.

Xem Thêm: https://iotvn.vn/he-thong-andon-la-gi/

Hải Phạm
phamhaig281@gmail.com


Translate »