Kết nối máy móc thông minh để sản xuất khép kín toàn diện

HÀNG ĐẦU”>


Sản xuất máy móc công nghiệp là một ngành có tính tiến bộ cao với nhiều xu hướng đang diễn ra, chẳng hạn như máy móc thông minh. Từ cánh tay robot lắp ráp các bộ phận đến máy phay do máy tính điều khiển để cắt và tạo hình kim loại, máy thông minh được sử dụng để tự động hóa quy trình sản xuất và tăng hiệu quả. Bằng cách kết nối các máy thông minh, thông tin có thể được chia sẻ để theo dõi và kiểm soát các điều kiện hoạt động, cũng như đảm bảo chất lượng và xác định lỗi.

Khả năng kết nối giữa các máy khác nhau cũng quan trọng như quyền truy cập của chúng vào các hệ thống dữ liệu khác nhau tại địa điểm sản xuất. Sự tương tác giữa hệ thống ERP và PLM có thể xây dựng những cầu nối mới với sự trợ giúp của EMI dựa trên đám mây, bằng cách:

  • Thu thập dữ liệu từ nhóm kỹ thuật đang phát triển
  • Liên kết lập kế hoạch và lập lịch trình với hậu cần trong nhà máy
  • Theo dõi KPI và chất lượng ở cuối dòng

Thông tin này cho phép các máy móc thông minh kiểm soát và giám sát quá trình sản xuất ở một cấp độ mới.

Sản xuất theo vòng khép kín không chỉ giúp hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất mà còn giúp duy trì hệ thống quản lý chất lượng cấp cao. Kết quả là giảm phế liệu và lỗi cũng như đội ngũ nhân viên được đào tạo để đảm bảo rằng các máy móc thông minh hoạt động như một cỗ máy được tra dầu tốt.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về xu hướng sản xuất máy móc công nghiệp và cách phản ứng với những xu hướng đó, hãy xem đồ họa thông tin dưới đây, trong đó chúng tôi đề cập sâu đến phần tương thích phần mềm.

Để biết thêm thông tin, bạn cũng có thể xem Sách điện tử của chúng tôi về chuyển đổi sản xuất máy móc công nghiệp với việc triển khai Quản lý Hoạt động Sản xuất (MOM).Bài viết này xuất hiện lần đầu trên blog Phần mềm Công nghiệp Kỹ thuật số Siemens tại

https://iotvn.vn/he-thong-andon-la-gi/

https://iotvn.vn/he-thong-andon-la-gi/

Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn


Translate »