Hải quân Pháp thử nghiệm giải pháp Picomto – Remote Expert

Một số hoạt động bảo trì trên tàu đòi hỏi phải có sự can thiệp của chuyên gia và do đó không thể thực hiện trên biển.

Nhờ hướng dẫn hướng dẫn công việc của Picomto và chức năng Chuyên gia từ xa, chuyên gia trên tàu có thể thực hiện các can thiệp này dưới sự giám sát của chuyên gia trên bờ.

Một số hoạt động bảo trì trên tàu đòi hỏi phải có sự can thiệp của chuyên gia và do đó không thể thực hiện trên biển.

Nhờ hướng dẫn hướng dẫn công việc của Picomto và chức năng Chuyên gia từ xa, chuyên gia trên tàu có thể thực hiện các can thiệp này dưới sự giám sát của chuyên gia trên bờ.

Nhờ tai nghe RealWear, chuyên gia chia sẻ tai mắt của kỹ thuật viên, hỗ trợ anh ta và xác nhận hoạt động của anh ta.

Cảm ơn Hải quân Pháp và tất cả các đối tác kinh doanh đã giúp thí nghiệm này có thể thực hiện được trong điều kiện thực tế.

Đối tác Atos –SI

Bouygues Telecom- Ăng-ten 5G và khả năng kết nối

Teamlunaar- Kính thông minh RealWear

Xem Thêm: https://iotvn.vn/he-thong-andon-la-gi/

Hải Phạm
phamhaig281@gmail.com


Translate »