Emerson vạch ra Chiến lược và Tiến độ trong Báo cáo ESG năm 2022

Emerson vạch ra Chiến lược và Tiến độ trong Báo cáo ESG năm 2022
Emerson vạch ra Chiến lược và Tiến độ trong Báo cáo ESG năm 2022

Ngày 13 tháng 6 năm 2023 – Hôm nay, công ty phần mềm và công nghệ toàn cầu Emerson đã công bố Báo cáo ESG năm 2022, nêu chi tiết các thành tựu, tác động và các ưu tiên tiếp theo về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của công ty.

Mike Train, giám đốc phát triển bền vững của Emerson cho biết: “Tổ chức của chúng tôi đã đạt được những tiến bộ to lớn trong năm qua, củng cố vị trí của Emerson với tư cách là nhà lãnh đạo tự động hóa toàn cầu, đẩy nhanh quá trình phát triển văn hóa của chúng tôi và thúc đẩy sự đổi mới. “Báo cáo này chia sẻ những thành tựu của chúng tôi và trình bày chi tiết vai trò then chốt của Emerson trong quá trình chuyển đổi năng lượng bằng cách giúp khách hàng trong nhiều ngành khác nhau giải quyết các thách thức về tính bền vững và khử cacbon. Chúng tôi vẫn cam kết ưu tiên các hành động giúp giảm lượng khí thải trong các hoạt động toàn cầu của mình, củng cố các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và đẩy nhanh việc tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan.”

Báo cáo nêu bật các mục tiêu và hiệu suất bền vững đáng chú ý, bao gồm:

  • Giảm 42% cường độ phát thải khí nhà kính so với đường cơ sở năm 2018, vượt mục tiêu 20% ban đầu trước thời hạn sáu năm
  • Điểm A từ CDP
  • Điểm 100% trong Chỉ số bình đẳng doanh nghiệp năm 2022 của Human Rights Campaign Foundation
  • “Nhà tuyển dụng đa dạng tốt nhất” năm 2022 do Forbes bình chọn
  • Khoảng 70% doanh thu gắn liền với các công nghệ hỗ trợ phát triển bền vững*

Giới thiệu về Emerson

Emerson là một công ty công nghệ và phần mềm toàn cầu cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các ngành công nghiệp thiết yếu của thế giới. Thông qua danh mục đầu tư tự động hóa hàng đầu của mình, bao gồm phần lớn cổ phần trong AspenTech, Emerson giúp các nhà sản xuất hỗn hợp, quy trình và rời rạc tối ưu hóa hoạt động, bảo vệ nhân sự, giảm lượng khí thải và đạt được các mục tiêu bền vững của họ.

Đọc thêmXem Thêm: Hệ thống MES

Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn


Translate »