Chữ ký điện tử trong Tulip: Xây dựng ứng dụng trong môi trường GxP

Các công ty dược phẩm, dược phẩm sinh học và thiết bị y tế chuyển sang sử dụng Tulip cho các trường hợp sử dụng bao gồm đào tạo, hướng dẫn công việc, giải phóng mặt bằng dây chuyền, sổ nhật ký, hồ sơ lịch sử, kiểm soát chất lượng và xuất xưởng lô/thiết bị. Với các tính năng GxP mới được phát hành trong nền tảng Tulip, các nhà sản xuất tuân thủ quy định sẽ dễ dàng tận dụng chuyển đổi kỹ thuật số hơn bao giờ hết.

Nền tảng Tulip bao gồm các ứng dụng dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng để hiểu thông tin chi tiết về nền tảng cho trường hợp sử dụng đó và việc bắt đầu xây dựng các ứng dụng không cần mã trong môi trường GxP dễ dàng như thế nào. Các tài nguyên khác như Đại học Tulip và Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bao gồm các chủ đề chuyên sâu hơn có thể hỗ trợ bạn trong hành trình Tulip của mình.

Chúng ta hãy xem chữ ký điện tử trong Tulip. Tính năng này được xây dựng bằng nền tảng Tulip và được thiết kế cho môi trường GxP và tuân thủ 21 CFR Phần 11 và Phụ lục 11.

https://digitalfactory.vn/wp-content/uploads/2023/03/Chu-ky-dien-tu-trong-Tulip-Xay-dung-ung-dung.png
Tạo bước Chữ ký điện tử trong Trình chỉnh sửa ứng dụng

Để bắt đầu với Chữ ký điện tử, trong trình chỉnh sửa ứng dụng Tulip, bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn để tạo bước chữ ký bên dưới nút Đầu vào. Tại bất kỳ thời điểm nào trong ứng dụng, bạn có thể thêm chữ ký điện tử mà nhà điều hành yêu cầu để tiếp tục hoặc hoàn thành ứng dụng.

https://digitalfactory.vn/wp-content/uploads/2023/03/Chu-ky-dien-tu-trong-Tulip-Xay-dung-ung-dung.gif
Bước eSignature trên ứng dụng Nhật ký dọn dẹp

Chữ ký điện tử có thể yêu cầu bất kỳ nhà điều hành nào ký tắt một hành động, chỉ yêu cầu một người dùng cụ thể hoàn thành biểu mẫu hoặc yêu cầu nhiều người dùng cung cấp Chữ ký điện tử. Bạn cũng có thể đặt biểu mẫu để yêu cầu bất kỳ người dùng nào ngoại trừ người dùng cuối đã đăng nhập hiện tại phải đăng xuất trên biểu mẫu.

Điều này đảm bảo rằng những người dùng cuối phù hợp cho quy trình của bạn đang ký kết công việc đã hoàn thành.

Ngoài ra, tab hoàn thành của trình chỉnh sửa ứng dụng Tulip ghi lại tất cả các chữ ký đã nhập, với thông tin chi tiết về thời gian hoàn thành và người vận hành.

https://digitalfactory.vn/wp-content/uploads/2023/03/1679624715_530_Chu-ky-dien-tu-trong-Tulip-Xay-dung-ung-dung.png
Số lần hoàn thành ứng dụng trên ứng dụng nhật ký dọn dẹp

Để bắt đầu với ứng dụng nhật ký của riêng bạn, hãy truy cập ứng dụng mẫu của chúng tôi trong Thư viện Tulip và tham gia khóa học của chúng tôi tại Đại học Tulip.

Đơn giản hóa việc tuân thủ với Tulip

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà sản xuất khoa học đời sống đang tận dụng Tulip để số hóa tài liệu, cải thiện chất lượng và hợp lý hóa các hoạt động tuân thủ của họ.

Yêu cầu bản trình diễn


Hình minh họa CTA ngày trong cuộc sống

Hải Phạm
phamhaig281@gmail.com