4 điều không nên làm khi viết hướng dẫn công việc

Hướng dẫn công việc là trọng tâm của tài liệu công nghiệp và cần được chú ý đặc biệt. Cho phép mô tả chi tiết chức năng của từng công nhân vận hành, các chế độ vận hành quyết định sự thành bại của việc tổ chức công việc trong nhà máy.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào những điều bạn phải tránh khi thiết kế hướng dẫn công việc.

1. Không đặt hình ảnh

Không ai có thể phủ nhận tác động của biểu diễn trực quan đối với việc đồng hóa thông tin và hiểu các hướng dẫn. Ngoài ra, việc không đặt bất kỳ hình ảnh trực quan nào có thể cản trở sự hiểu biết của người vận hành về hướng dẫn công việc. Trên thực tế, cần phải dựa vào tính đơn giản của việc biểu diễn các chế độ vận hành để đảm bảo rằng chúng được áp dụng cho bức thư.

Tài liệu này nên bao gồm Các yếu tố hình ảnh được liên kết với các văn bản để sơ đồ hóa và phổ biến thông tin chứa đựng. Chia sẻ kiến ​​thức trong ngành dựa trên nguyên tắc là mọi người, bất kể tuổi tác và trình độ, đều có thể tiếp cận thông tin và hướng dẫn cần thiết để thực hiện công việc của mình.

2. Không nghĩ xem ai sẽ hỏi ý kiến

Tương tự như vậy, việc thiết kế các hướng dẫn công việc phải tập trung vào phổ biến thông tin. Việc không nghĩ đến việc ai sẽ hỏi ý kiến ​​chỉ có thể cản trở việc truyền tải thông điệp. Khi thiết kế hướng dẫn công việc của bạn, hãy luôn ghi nhớ các hồ sơ khác nhau của các nhà khai thác của bạn. Họ phải có khả năng giải thích và áp dụng các chế độ vận hành của bạn, nếu không thì sự tồn tại của các tài liệu công nghiệp này sẽ là vô ích.

3. Không in được phiên bản mới

Để đảm bảo hiệu quả của các hướng dẫn công việc, một hệ thống quản lý tài liệu công nghiệp phải được thực hiện. Trên thực tế, các chế độ vận hành đang phát triển và được cập nhật liên tục để theo kịp các công nghệ mới và các quy trình mới được triển khai. Do đó, cần phải loại bỏ các tài liệu chứa các phiên bản hướng dẫn công việc lỗi thời. Sẽ tốt hơn nếu sử dụng các tài liệu mới có chứa phiên bản mới nhất của hướng dẫn ở định dạng kỹ thuật số.

Điều này cho phép công ty hoạt động hài hòa với những thay đổi mới:

  • Cho dù được đưa ra bởi quản lý
  • Do mua máy mới
  • Do các quy trình và sản phẩm mới được sản xuất

4. Không thu thập thông tin

Dữ liệu đại diện cho một thách thức lớn đối với công nghiệp 4.0. Nó giúp theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động nhằm đưa ra những Cải tiến cần thiết. Nói về cải tiến, các hệ thống quản lý dựa trên cải tiến liên tục chủ yếu dựa vào dữ liệu thu thập được. Đây là cho dù đó là với các nhà khai thác, khách hàng hoặc các bên liên quan khác nhau.

Việc cải thiện các hướng dẫn công việc cũng không nằm ngoài quy luật này. Dữ liệu về việc sử dụng các chế độ vận hành phải được thu thập và tập trung bởi những người nắm giữ các vị trí ra quyết định và chiến lược. Bằng cách thu thập dữ liệu, các nhà sản xuất sẽ có thể đánh giá sự liên quan của hướng dẫn công việc và cải tiến kế hoạch.

Tại sao không sử dụng phần mềm hướng dẫn công việc kỹ thuật số

Phần mềm hướng dẫn công việc kỹ thuật số tích hợp tất cả các tính năng để giúp bạn tạo các tài liệu trực quan phù hợp với người dùng của bạn. Những tài liệu này sẽ không chất đống trong xưởng của bạn, không lỗi thời và sẽ cho phép bạn thu thập thông tin có giá trị về sản phẩm của mình. Yêu cầu trình diễn phần mềm hướng dẫn công việc Picomto của bạn.

Xem Thêm: https://iotvn.vn/he-thong-andon-la-gi/

Hải Phạm
phamhaig281@gmail.com


Translate »